Programy realizowane z budżetu państwa

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dotację celową budżetu państwa jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dofinansowania zadania
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
DIAGNOZA Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej obejmuje opieką i wsparciem osoby i rodziny, które ze względu na wiek, stan zdrowia,
Gmina Lipnica Wielka otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a