NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIPNICA WIELKA

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1

 • Poniedziałek: 8.00 – 14.00
 • Wtorek: 8.00 – 14.00
 • Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
 • Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

 • Poniedziałek: 11.30 – 15.30
 • Wtorek: 10.00 – 14.00
 • Środa: 10.00 – 14.00
 • Czwartek: 10.00 – 14.00
 • Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

 • Poniedziałek: 13.00 – 18.00
 • Środa: 10.00 – 15.00
 • Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
 • Piątek: 10.00 – 15.00 

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:  

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1
• Poniedziałek: 8.00 – 14.00
• Wtorek: 8.00 – 14.00
• Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

• Poniedziałek: 11.30 – 15.30
• Wtorek: 10.00 – 14.00
• Środa: 10.00 – 14.00
• Czwartek: 10.00 – 14.00
• Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

• Poniedziałek: 13.00 – 18.00
• Środa: 10.00 – 15.00
• Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 10.00 – 15.00

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:

JABŁONKA – Budynek Urzędu Gminy,
ul. 3-go Maja 1
• Poniedziałek: 8.00 – 14.00
• Wtorek: 8.00 – 14.00
• Czwartek: 14.00 – 18.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 14.00 – 18.00

NOWY TARG – Budynek Urzędu Gminy,
ul. Bulwarowa 9

• Poniedziałek: 11.30 – 15.30
• Wtorek: 10.00 – 14.00
• Środa: 10.00 – 14.00
• Czwartek: 10.00 – 14.00
• Piątek: 10.00 – 14.00 (w tym mediacja)

CZARNY DUNAJEC – Budynek Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Józefa Piłsudskiego 2

• Poniedziałek: 13.00 – 18.00
• Środa: 10.00 – 15.00
• Czwartek: 10.00 – 15.00 (w tym mediacja)
• Piątek: 10.00 – 15.00

Nr telefonu do zapisów: 18 26 613 31

Działania edukacyjno – promocyjne systemu nieodpłatnej pomocy prawnej:

· Facebook – www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
· Tik Tok – www.tiktok.com/@edukacjaprawna
· Instagram – www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
· Serwis – www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną
· infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994
· całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje