Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

– od dnia 1 lipca 2023 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

– od dnia 1 sierpnia 2023 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w dniach:

w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.30

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentamiTermin wypłaty świadczeń
od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.do 30 listopada 2023 r.
od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.do 31 grudnia 2023 r.
od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.       do 28 lutego 2024 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentamiTermin wypłaty świadczeń
od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.do 31 października 2023 r.
od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r.do 30 listopada 2023 r.
od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.do 31 grudnia 2023 r.
od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r.do 31 stycznia 2024 r.
od 1 grudnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r.do 28 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej oraz pod numerem telefonu: 18 26 348 08.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą –formularz dotyczący rodziny